(විරාජ් අබයසිරි)
 
මාතලේ මහ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ මහතා (එජාප) එම තනතුරෙන් හා මන්ත්‍රී තනතුරින් ඉවත්කිරීම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා  ස්ටෙෆාන්  බෙරෙන්ජර් මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් නම්කර තිබේ.
 
ස්ටෙෆාන් බෙරෙන්ජර් මහතා සිය මන්ත්‍රී තනතුරේ නීතීඥ ප්‍රසන්න ධර්මකිර්ති මහතා ඉදිරියේ අද(18) දිවුරුම්දුන්නේය.  
 
මාතලේ ආසනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ  සංවිධායිකා මානෙල් විජේරත්න මහත්මිය, එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාතලේ දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු රාජසිංහ මහතා, ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී හිල්ටන් බෙරෙන්ජර් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට  සහභාගී වුහ.