(රවින්ද්‍ර විරාජ් අබයසිරි)

මාතලේ මහ නගරාධිපතිවයා විසින් නාගරික මන්ත්‍රිවරයෙකුට පහරදීම හා ඔහුගේ නොමනා පාලනයට විරෝධය දක්වමින් පක්ෂ විපක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසක් අද (13)  මාතලේ ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක නිරත වුහ.

පසුගිය  08 වැනිදා  මාතලේ නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ (එජප) මහතා විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේම නාගරික මන්ත්‍රිවරයෙකු වු ටි එස් මෝගන් නැමැත්තාට නගරාධිපතිවරයාගේ රියදුරු ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයා සමඟ පහර දී තිබිණි.

ඊට  විරෝධය දැක්විමට හා  නගරාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලබන දුෂිත පාලනයට විරෝධය දැක්විමට මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබුණී.