(රවින්ද්‍ර විරාජ් අබයසිරි)

මහනුවර යාපනේ ඒ9 මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරිමේදී මාතලේ නගරයේ දේපල අහිමි වු හා දේපලවලට හානි වූ ජනතාවට මෙවර අයවැයෙන් වන්දි ලබාදිමට අවශ්‍ය පියවරගෙන ඇතැයි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා පැවසීය.

අලුවිහාරේ මහතා මෙසේ පැවසුවේ මාර්ග සංවර්ධනයේ දී  දේපල අහිමි වූ හා දේපල සඳහා හානිවු මාතලේ නගරයේ වෙළදසැල් හා නිවාස හිමියන් වෙත 2019 අයවැය මගින් රජය විසින් තක්සේරු කරන ලද වන්දි ලබාදිමට පියවරගෙන ඇති බවට ඔවුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩ සටහනකට එක්වෙමිනි.

වන්දි මුදල් ලෙස රුපියල් මිලියන 518 ක මුදලක් දේපල අහිමිවූ පුද්ගලයින් 434 වෙත තම ඉල්ලීම මත මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගෙන් සිදු කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ලබාදිමට අවශ්‍ය පියවරගෙන ඇතැයි සදහන් කළේය .

මාතලේ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේ පි මධුවන්ති මහත්මිය අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් චිත්‍රාරංජන හදරාගම මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්වුහ.