(මොහොමඩ් ආසික්)

මධ්‍යම පළාතේ  පසුගිය දින කිහිපය තුල පැවැති  අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල පවුල්  45 කට අයත් පුද්ගලයින්  173   දෙනෙකු පීඩාවලට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන ආකාරයට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල්   35  අයත් පුද්ගලයින් 140  දෙනෙකුද නුඑරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල්  10  කට අයත් පුද්ගලයින් 33  දෙනෙකුද වශයෙන් පීඩාවට පත්ව  තිබේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ   උඩදුම්බර,  පන්විල, පාතහේවාහැට, උඩපළාත, යටිනුවර,  ගඟවට කෝරළය, හාරිස්පත්තුව,  මැදදුම්බර සහ අකුරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ  නුවරඑළිය  සහ වලපනේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල  පිරිස් මෙලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති බවත් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

අධික වැස්ස, ගල් පෙරළීම, අධික සුළං සහ නායයෑමේ අවදානම හේතුවෙන් මෙලෙස පුද්ගලයින් පීඩාවට පත්ව ඇති බවත් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.