(කාංචන කුමාර ආරියදාස)
ගලේවෙල , නබඩගහවත්ත  ග්‍රාම සේවා වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී වරයෙකු බාධා එල්ල කරන බව පවසමින් එම ග්‍රාම නිලධාරිවරයා ගලේවෙල පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර ඇත.
 
නබඩගහවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වයි. එම්. ඩබ්ලිව්. ධර්මවර්ධන බණ්ඩාර මහතා මෙම පැමිණිල්ල සිදු කර ඇත.
නබඩගහවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචිකරුවන්ගේ තොරතුරු පත්‍රිකාවක් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මඟින් ඉල්ලා තිබෙන බැවින් තමන් ස්වෙච්ඡා සංවිධාන ප්‍රධානීන් සහ මුස්ලිම් පල්ලිය ප්‍රාදේශීය දේශපාලන අධිකාරියේ නිලධාරීන් හරහා වසමේ සියලු දෙනාට රැස්වීමක්  කැඳවූ බවත් එසේ රැස්වීම කැඳවීම ගිය අවස්ථාවේදී තමන්ට බාධා කරමින්  බැණවැදී රාජකාරියට බාධා එල්ල කළ බව ඔහුගේ පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.
 
ග්‍රාම නිලධාරිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර  ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ඉමිතියාස් මොහොමඩ් ගවුස් නැමැති පුද්ගලයෙකු සහ තවත් කිහිප දෙනෙකු පැමිණ මෙලෙස  රාජකාරියට බාධා කළ බවයි.