(ජී.ඩබ්ලිව්.කේ.ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)

ජනාධිපති මැතිවරණය වෙනුවෙන් අද (16) මධ්‍යහන 12  වනවිට සියයට 50 ක් ඉක්මවූ ඡන්දදායකයින් ප්‍රමාණයක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සිය ඡන්දය ප්‍රකාශකර ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරි සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පැවසීය.

ජනාධිපති මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම අද (16) උදැසන 7 ආරම්භ වූ අතර සවස 5 ට මෙම කටයුත්ත අවසන්වේ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් 858749 ක් මෙවර ජනාධිපති මැතිවරණයට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටිති.