(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)
 
මුන්දලම මදුරන්කුලිය නගරයේ ලී වෙළඳසැලක අද(13) ඇතිවූ ගින්නකින් වෙළඳසැල සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වූ බව මුන්දලම පොලිසිය පවසයි.
 
මෙම වෙළඳසැල මෑතක ආරම්භ කර ඇති බවත්, ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයද ලී අලෙවිය ද සිදුකරන බවත් පොලිසිය කියයි.
 
ගින්නට හේතුව කුමක්දැයි තවමත් අනාවරණය වී නොමැති බවත් සිදු වූ අලාභය ගණන් බලා නැතැයි මූන්දලම පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.