(සිතුම් චතුරංග)
            
කිතුණු දේවස්ථාන ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයකට වෙත එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාර හෙළාදකිමින් හා ජීවිතක්ෂයට පත්වූවන් වෙනුවෙන් ශෝකය පළ කරමින් මන්නාරම වෙළඳ ප්‍රජාව සිය කඩසාප්පු වසා දමා කළුකොඩි ඔසවා අද(22) හර්තාල් ව්‍යාපාරයක නිරතවූහ.
            
බෝම්බ ප්‍රහාරයන්ගේ ජීවිතක්ෂයට පත්වූ සහෝදර ජනතාවගේ ආත්ම ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරන බවත්,‍ ඒ වෙනුවෙන් ශෝකය වන බවත්, ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමට තම වෙළඳසැල් වසා දැමු බවත් මන්නාරම වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.
            
බෝම්බ ප්‍රහාර වෙනුවෙන් වගකිව යුතු පිරිස වෙනුවෙන් රජය දැඩි දඬුවම් ලබාදිය යුතු බවත්, රජය දැඩි ප්‍රතිපත්තියක සිට මෙවැනි ඝාතකයනට මරණ දඬුවම ලබාදිය යුතු බවත් මන්නාරමේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව පවසා සිටියහ.