(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ )
 
බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ  අද (19) දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ  මාසික සභා රැස්වීම සෞඛ්‍ය  බලධාරීන් ගේ උපදෙස් මත  නොපැවැත් වූ බව  බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති මේනක විමලරත්න මහතා පැවසීය .
 

සෞඛ්‍ය හේතූන් මත  රැස්වීම නොපවත්වන ලෙස  කළුතර දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍යය  සේවා අධ්‍යක්ෂක බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත  ලබාදුන් උපදෙස් දුරකථනය හරහා දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව  ඊට අවනතව එම තීරණය ගත් බව  සභාපතිවරයා කීය .
 
ඒ අනුව පක්ෂ විපක්ෂ  මන්ත්‍රීවරුන්ද දුරකථනය හරහා දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගත් බවත්  ප්‍රාදේශීය  සභා පනත අනුව ,ලබාගන්නා උපදෙස් මත ඉදිරි දිනක  මාසික සභා රැස්වීම් පැවැත්වීමට  කටයුතු කරන බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය .