( ජයන්ත සමරකෝන් )
බන්ධනාගාර  දෙපාර්තමේන්තුවේ පවත්වාගෙන යන  සියලුම සංගම් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර  ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි කිරීම  අනිවාර්ය කර ඇතැයි  වාර්තාවේ.

දැනට දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක ඇතැම් සුබසාධක සංගම්වල මුදල් භාවිතය පිළිබඳව විනිවිදභාවයක් නොමැතිකම හේතුවෙන්  මුදල් අවභාවිත වීම දුෂණ  හා අක්‍රමිකතා සිදුවන බවට පැමිණිලි  ලැබී ඇතැයි එම අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් බන්දුල ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

මේ වන විට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සංගම්,ක්‍රීඩා,බෞද්ධ ඇතුළු සුබ සාධන සංගම් රැසක්  ක්‍රියාත්මක වන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

බන්ධනාගාර අවන්හල් බොහෝමයක්  පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ  ක්‍රීඩා සංගම් මගින් බවත් අවන්හල් අදායම් කොටසක් ක්‍රිඩා සංගම්වලට බැර කෙරෙන  බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.