(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)
 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් රුපියල් ලක්ෂ 1370ක මුදලක් වැයකරමින් ඉදිකරන ලද, පොළොන්නරුවේ  නව ගම්මාන 8ක  නිවාස 273ක්  ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අද(06) සිදුකෙරිණි.
 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කොට්ඨාස සංවර්ධන නිලධාරි  හේමන්ත තෙන්නකොන්  සහ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු  පද්මසිරි රණසිංහ  යන නිලධාරින්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවැත්විණි.
 
පොළොන්නරුවේ මැදිරිගිරිය, ලංකාපුර, හිඟුරක්ගොඩ, දිඹුලාගල, සහ වැලිකන්ද  නගරවල නිවාස අහිමිව සිටි පවුල් 273කට,  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ණය ආධාර ලබාදී  ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම නිවාස  නිම කරන ලදී. 
 
එම ගම්මාන අතර මුල්ම ගම්මානය  හිඟුරක්ගොඩ ශ්‍රී බුද්ධසෝම නාහිමි ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කළ අවස්ථාව  සඳහා  හිගුරක්ගොඩ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති  සිරිකෙත ශ්‍රී සීවලී නාහිමි, අධිකාරියේ කොට්ඨාස සංවර්ධන නිලධාරී  හේමන්ත තෙන්නකොන් මහතා සහ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු  පද්මසිරි රණසිංහ මහතා ඇතුළු  ගම්වාසීහු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.