(ඉන්දිකා රාමනායක)
 
කොළඹ 01 ඕල්කට් මාවතේ පිහිටි පොලිස් නිෂ්කාශන අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අංශය    අද(14) සිට (18) වැනි දින දක්වා  තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.
 
නිෂ්කාශන අංශයේ  රාජකාරී කරන  නිලධාරීන් මැතිවරණ විශේෂ  රාජකාරි සඳහා අනුයුක්ත  කර ඇති බැවින්  මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා  කියා සිටියේය.
 
පොලිස් නිෂ්කාශන අංශය වසා දැමුවද එම කටයුතු අඛණ්ඩය සිදුවන බවත් නිශ්කාෂණ වාර්තා සැකසීම සහ එම අයදුම්පත් භාර ගැනීම   පොලිස් මුලස්ථානයේ පිහිටි  ප්‍රධාන නිෂ්කාශන  අංශය මගින්  කරන බවද රුවන් ගුණසේකර මහතා කියා සිටියේය.
 
www.police.lk  වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද  ඊට අයදුම් කළ හැකි බවද  රුවන් ගුණසේකර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.