(සම්පත් ප්‍රියනන්දන) 

බලන්ගොඩ  පෙටිටිය  වතු යායේ  ලයින්  කාමර  කිහිපයක්  ආසන්නයේ  නායයාමේ  අවදානමක්  හේතුවෙන්  එම  ලයින්  කාමරවල පදිංචි  පවුල්  23 ක  සාමාජිකයන්   පෙටිටිය   දෙමළ  විදුහලට සහ  ඥාතී නිවෙස් වෙත  අද (28) පෙරවරුවේ  ඉවත් කළ බව බලන්ගොඩ  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  හේමන්ත  බණ්ඩාර  මහතා  පැවසීය.

වර්ෂාවත්  සමඟ  ඊයේ (27) රාත්‍රී මෙලෙස  නායයාමේ අවදානමක්  ඇති වී  තිබෙන බව  ප්‍රාදේශීය  ලේකම්වරයා  කීය. 

රත්නපුර  ගොඩනැගිලි  පර්යේෂණ  ආයතනයේ  නිලධාරීන් ද පැමිණ  එම  අවදානම්  ස්ථානය  පරීක්ෂා  කළ බවත්  එහි පදිංචි  ජනතාව  ආරක්ෂිත  ස්ථාන  වෙත  ඉවත්  කරන ලෙස  දැනුම්  දුන්  බවත් හෙතෙම  වැඩිදුරටත්  පැවසීය.

(ඡායාරූප - ප්‍රින්ස් රත්නායක)