(ප්‍රේමතිලක පෙරමුණ)
 
මීගහතැන්න බරෝඩේල්  වත්ත මාර්ගය හදා දෙන්න ලෙස ඉල්ලා ප්‍රදේශවාසී ජනතාව සිය ගණනක  පිරිසක් හොරවල පිටිගල  මාර්ගය හරස් කරමින් මේ වන විට දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටිති.
 
මීගහතැන්න ආදහනාගාරය අසල ගල්මුල්ල හන්දිය  ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින්  ටයර් පුළුස්සමින් සිටින උද්ඝෝෂකයෝ  මීගහතැන්න ආදහනාගාරය හරහා මල්වච්චිගොඩ පොල්ගම්පළ කිලෝ මීටර් දෙකහමාරක පමණ අබලන්ව ඇති මාර්ගය වහා සාදා දෙන ඉල්ලති.

පැලවත්ත පිටිගල මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති අතර මීගහතැන්න පොලීසියේ නිලධාරීන් යොදවා ආරක්ෂාවද යොදවා තිබේ.