(රංජිත් රාජපක්ෂ)

නොර්වුඩ් පොලිස් වසමට අයත් නොර්වුඩ් නිව්වැලි වත්තේ වතු නිවාස පේලියක අද (27) ගින්නක් හටගෙන ඇති බව නොර්වුඩ් පොලිසිය පැවසිය.

අද රාත්‍රි 7 ට පමණ හටගත් ගින්නෙන් එම වතු නිවාස පේලියට අයත් වතු නිවාස 12 සම්පුර්ණයෙන්ම ගිනිගෙන විනාශ වෙමින් පවතින බව නොර්වුඩ් පොලිසිය පැවසිය.

එක් නිවසකින් හටගත් ගින්න සෙසු නිවාස වලටද පැතිර ගිය අතර ගින්න පාලනය කිරිමට නොර්වුඩ් පොලිසියේ නිලධාරින් සහ වතු කම්කරුවන් දැඩි උත්සහයක නිරත වෙමින් සිටියි.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදු වී නොමැති අතර ගින්නෙන් වතු කම්කරුවන්ට අයත් බඩු බාහිරාදිය සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇත.

ගින්නෙන් පවුල් 12කට අයත් සමාජිකයන් 72 ක් අවතැන් වී ඇති අතර ඔහුන් ආරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා යොමු කිරිමට වතු පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් තහවුරු කරගෙන නොමැති අතර ගින්න සම්බන්ධයෙන් නොර්වුඩ් පොලිසිය පරික්ෂණ පවත්වයි.