( ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

පස්සර නමුණුකුල කඳු පාමුල රක්ෂිතයේ හටගත් ගින්නකින් අක්කරයක පමණ  ප්‍රදේශයක් මේ වන විට මුළුමනින්ම ගිනිගෙන දැවී ගොස් ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහූ පවසති.
 
සෑම වසරකම පාහේ මේ කාල වලදී ගිනි ගැනීම් සිදුවන බවත් ගිනි ගැනීමෙන් අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක් ගින්නට හසුවී වනයේ  යටි රෝපණය වන මාන  ඉලුක් ඇතුලු ශාක විනාශ වී යන බව ද කියති.
 
මේ දින වල ප්‍රදේශයට පවතින අධික සුළං  තත්වය  හේතුවෙන් ගින්න ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යන බවත් අවට ගම්වාසීන් කියයි.
 
මේ වන විට කිසිම පුද්ගලයකු හෝ පැමිණ ගින්න නිවීමට කටයුතු කර නොමැත.