(බිමල් ෂ්‍යාමන් ජයසිංහ)

පයාගල පොලිස් වසමේ තුඩාව ප්‍රදේශයේ මුහුදේ දිය නෑමට ගිය දැරියන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී  අතුරුදන්වී ඇතැයි පයාගල පොලිසිය කියයි.

මෙලෙස අතුරුදන්ව ඇත්තේ වයස අවුරුදු 13 සහ 15පසුවන දැරියන් දෙදෙනෙකි.