(මනෝජ් හර්ෂික)

ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට තවත් මෙගාවොට් 1.3 ක ධාරිතාවක් එක් කෙරෙන දැදුරු ඔය කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පික ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  අද (19) ආරම්භ කෙරිණි.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අනුබද්ධිත ශ්‍රී ලංකා එනජීස් පෞද්ලගලික සමාගම මෙම බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් භාරව කටයුතු කරන අතර වසර දෙකක කාලයක් ඇතුළත මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිත බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 303ක මූල්‍ය පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවද විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.