(ඩී. ජී. සුගතපාල)
 
බාල වයස්කාර පිරිමි ළමයෙකු බරපතල අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරද පිළිගත් විත්තිකරුවෙකුට දකුණු පළාත්බද ගාල්ල මහාධිකරණ විනිසුරු ඩබ්ලිව්. පී. එස්. නිස්සංක මහතා  බරපතල වැඩසහිත වසර දෙකක සිර දඬුවමක් සහ රුපියල් 5,000ක දඩයක්ද වින්දිත ළමයාට රුපියල් ලක්ෂයක වන්දියක්ද ගෙවීමට නියම කර සිර දඬුවම දස වසරකට අත් හිටුවනු ලැබීය.
 
දඩය නොගෙවන්නේ නම් තවත් මාස තුනක සිර දඬුවමක්ද, වන්දිය නොගෙවන්නේ නම් තවත් මාස දොළහක සිර දඬුවමක්ද නියම කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා දඩ මුදලින් 20%ක් වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුදලට බැර කිරීමටද නියෝග කළේය.