බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

 

ගෑස් සිලින්ඩර් පටවාගෙන දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වෙමින් තිබූ ලොරියක් කිලෝමීටර් 28 දොඩන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ දී ආරක්ෂිත යකඩ වැටෙහි ගැටී අනතුරට පත් වීමෙන් ආරක්ෂිත වැටට හා ලොරියට බරපතල අලාභ හානි වී ඇතැයි දක්ෂිණ අධිවේගී රථවාහන පොලිසිය පවසයි.

අනතුරට පත්වන අවස්ථාවේ දී ලොරිය තුළ විශාල ප්‍රමාණයේ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් 800 කට අධික ප්‍රමාණයක් හා කුඩා ප්‍රමාණයේ ගෑස් සිලින්ඩර් 400 කට අධිකර ප්‍රමාණයක් තිබී ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

කොළඹ සිට ගාල්ල දක්වා ගෑස් සිලින්ඩර් පටවාගෙන යමින් තිබු ලොරියක් මෙලෙස අනතුරට ලක්වී තිබේ.