(සිරංගිකා ලොකුකරවිට ) 
 
දකුණු පළාතේ පවුල් 31%ක් සඳහා පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් නොමැති බවත් ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ අර්ධ හෝ මුළුමනින් ම අනාරක්ෂිත පානීය ජල සැපයුමක් බවත් දකුණු පළාතේ පළාත් පාලන කොමසාරිස් සේනක පල්ලියගුරුගේ මහතා කීවේය.
 
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ අද (24) දකුණු පළාත් ලේකම් කාර්යාල‍ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති පානීය ජල ගැටලු පිළිබඳ මහජන උපදේශනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම් සභාව මගින් සංවිධානය කර තිබූ වැඩසටහනක දී අදහස් දක්වමිනි.
 
දකුණු පළාතේ ඇති පළාත් පාලන ආයතන 49න් ආයතන හයක් හැරුණු විට අන් සියලු පළාත් පාලන ආයතන දෛනිකව හෝ වර්ෂයේ කවර හෝ කාල සීමාවක ජල බවුසර් මගින් පානීය ජලය බෙදා හැරීම සිදුකරන බවත් ඇතැම් විට එම ප්‍රමාණය ජලය ලීටර 2000 සිට 150,000 දක්වා ප්‍රමාණයක් බවත් කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේය.
 
දකුණු පළාත තුළ පමණක් පළාත්  පාලන ආයතන මගින් ජලය ලීටර ලක්ෂ 17ක් දිනකට බෙදා  හරින බව ද ඔහු පවසයි.
 
දකුණු පළාතේ පිරිසිදු පානීය නල ජලය ලැබෙන්නේ 35%ක ප්‍රමාණයකට පමණි. තවත්  3.6%ක පිරිසක් තම ජල අවශ්‍යතා සපයා ගන්නේ නල ළිං මගිනි. දකුණේ 29% ක පිරිසක් සිය පානීය ජල අවශ්‍යතාව සපුරා ගන්නේ ආරක්ෂිත ළිං හා ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රම මගිනි. ඒ අනුව  දකුණු පළාත තුළ  31%ක පිරිසකට ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලැබෙන්නේ නැත.
 
පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුම් නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඇතත් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ හා වතු ආශ්‍රිතව ජීවත්වන පුද්ගලයන් වැඩි පිරිසකට පිරිසිදු පානීය ජලය නොලැබෙන බවයි.

දකුණු පළාතේ පානීය ජල ගැටලුව විසඳීම හා අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් ලබාදීම සඳහා මහජනතාවගේ අදහස් විමසීමට මෙම වැඩසටන සංවිධානය කර තිබිණි. ඒ සඳහා විවිධ ප්‍රජා සංවිධාන නියෝජනය කරමින් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා, මහජන උපයෝගීතා කොමිසම් සභාවේ නිලධාරීන් සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සී.එම්.නෆීල් මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීහු රැසක් ද සහභාගී වී සිටියහ.