(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ. හෙට්ටිආරච්චි)

බලන්ගොඩ  මුල්ගම  තෝරගල   ප්‍රදේශයේ   සිට   බලන්ගොඩ   නගරය  දක්වා  බල පත්‍ර නොමැති  තේක්ක  දැව  කදන්  ප්‍රවාහනය  කරමින්   තිබු  ලොරි  රථයක්   ග්‍රාම  නිළධාරින් සහ  පොලිසිය එක්ව අද  (28) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

බලපත්‍ර නොමැතිව තේක්ක කඳන්  37ක්  එම ලොරිරථයේ ප්‍රවාහනය  කරමින්  තිබී ඇති අතර  එහි රියැදුරන් සමග අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔහුට එරෙහිව නඩු පවරා අද (28) බලන්ගොඩ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.