(අනීෂා මානගේ)
 
උපාධි සමානාත්මතාව වෙනුවට උපාධිය ඉල්ලා අද(28) තංගල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සිසුහු පිරිසක් ජනතාව දැනුම්වත් කිරීම සහ ජනතා අත්සන් දෙදහස් පන්සීයක් ලබා ගැනීමේ වැඩසටහනකට එක්ව සිටියහ.
 
තංගල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හදාරන පළමු, දෙවන, තෙවන සහ සිවුවැනි වසරවල සිසුන් පිරිසක් මේ සඳහා එක්වූහ.
 
සාමාන්‍ය උපාධියකට අවශ්‍ය සාමාර්ථ ප්‍රමාණය ඉක්මවා තම පාඨමාලාව මගින් සාමාර්ථ 132ක් ලබා ගත්තද ඒ සඳහා උපාධිය තවමත් හිමිව නැතැයි ශිෂ්‍යයෝ කියති. උපාධි සමානාත්මතාව වෙනුවට තම පාඨමාලාවටත් උපාධිය හිමිවිය යුතු බව ඔවුහු කියති.
 
මෙම කරුණ මුල්කරගෙන දිවයින පුරා උසස් තාක්ෂණ ආයතනවල ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවල සිසුන් හෙට(29) කොළඹදී උද්ඝෝෂණයක්ද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුම්වත් කිරීම සහ ජනතා අත්සන් 2500ක් ලබා ගැනීම  අද(28) තංගල්ලේදී සිදුවිය.