(ජේ.කේ.එල්. චාමින්ද)
ටී 56 ගිනි අවියක්, 303 වර්ගයේ විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් පතොරම් 90 හා මැගසින් 03ක් සමග පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු කුමාරකන්ද   ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත්බැව් උඩුගම පොලිසිය පවසයි.

 

ගිනිඅවි ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙකී පුද්ගලයින් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මින් එක් අයෙකු සන්තකයේ ටි 56 ගිනි අවියක් තිබී ඇති අතර අනික් පුද්ගලයා සතුව 303 වර්ගයේ විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ගිනිඅවිය තිබි  සොයාගත් බව පොලිසිය පවසයි. එක් අයෙකු කුමාරන්ද  ලිපිනයේ සිටියද, ඔහු  උඩුගම දකුණ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බවද පොලිසිය පවසයි.

උඩුගම පොලිසිය මගින් රන්මාල කොල්ලකෑම්වලට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ කොල්ලකරුවන්ගෙන් අනාවරණය කරගත් තොරතුරු මත මෙකී පුද්ගලයින් දෙදෙනා ගිනිඅවි සමග අත්අඩංගුවට ගත්බැව් උඩුගම පොලිසිය පවසයි.

ගිනිඅවි සමග මෙකි පුද්ගලයින් දෙදෙනා හික්කඩුව පොලිසියට අද (20) භාරදීමට නියමිතව ඇති අතර ඔවුන් අද ගාල්ල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.