(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)
 
ගැඩුඹ ගසක් කඩා වැටීම නිසා කුරුවිට නගරයේ සිට පාතගම, හල්පේ හරහා ගොරකඇළ මාර්ගයේ වාහන සහ පයින් ගමන් කිරිමද අද  (20)  පෙරවරුවේ පැය කිහිපයක් ඇණ හිටියේය.
 
කුරුවිට නගරයේ ගෝනපිටිය හන්දියට මීටර් සියයක් පමණ දුරින් දොඹගහ ඇළ  හරහා ඇති පාලමට එගොඩින් මෙම ගස කඩා වැටී තිබුණි. පෙරවරු 9.00ත් 10.00ය් අතර කාලයේ මෙම ගසා කඩාවැටුණු බව කුරුවිට පොලිසිය පැවසුවේය.
 
ගස කඩාවැටීමෙන් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම කොළ අතුවලින් වැසී ගොස් තිබුණි. දුරකතන සහ විදුලි රැහැන් වලටද ගස කඩාවැටීමෙන් බාධා එල්ල වී තිබුණි. මෙම මාර්ගයේ පොදු ගමන් සේවා කිහිපයක් ද, පාසල් දරුවන් සහ ප‍්‍රවාහනය කරන බස් සහ වෑන් කිහිපයක් ද ධාවනය වෙයි.