(ජී. ඩබ්ලිව්. කේ. ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)
 
රජය විසින් වාහන සඳහා පනවා ඇති කාබන් බද්දට විරෝධය පළ කරමින්  රථ පෙළපාලියක්  අද (26) ඉමදූව නගරයේදී පැවැත්විණි.
 
සමස්ථ ලංකා අන්තර් පළාත් පාසැල් සිසුන් ප්‍රවාහන සේවා සංගමය  මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබිණි.
 
 ප්‍රදේශයේ බස් රථ සහ ත්‍රී රෝද රථ හිමිකරුවෝද මෙම විරෝධතාවයට එක්ව සිටියහ.