(මනෝජ් හර්ෂික)

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඉදිරි සති තුනක කාලය තුළදී ජල සැපයුම විටින් විට අත් හිටුවීමට හා අඩු පීඩන තත්ත්වයක් යටතේ ජලය සැපයීමට සිදු වන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයේ වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන්  ජලාපවාහන මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒඅනුව වාද්දුව, කළුතර(උතුරු/දකුණු), කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, පයාගල, පිලමිනාවත්ත, බෝම්බුවල,මග්ගොන,බේරුවල,කළුවාමෝදර,මොරගල්ල,අළුත්ගම,දර්ගානගරය සහ බෙන්තොට යන ප්‍රදේශයන් වෙත මෙම තීරණය බලපැවැත්වේ.

කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයේ වැඩි දියුණු කිරීමෙන් පසුව පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩව ජල සැපයුම පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දිය හැකි බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.