( නවරත්න සමරතුංග) 
 

අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ කල්මුණ උතුර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මූල්‍යය හා ඉඩම් බලතල සහිතව පූර්ණ මහලේකම් කාර්යාලයක් බවට පත්කරන ලෙස රජයට බලකරමින් අද (20) නැගෙනහිර පළාතේ දමිළ ජනතාව හර්තාල් විරෝධතාවයක් පැවැත්වූහ.
 
නැගෙනහිර පළාත් ශිෂ්‍ය පෙරමුණ ඇතුළු සමාජ ක‍්‍රියාකාරී සංවිධාන විසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබිණි.

කල්මුණ උතුර කාර්තිව් සහ දමිළ ජනයා වෙසෙන තදාසන්න ප‍්‍රදේශවල මෙම  හර්තාල් තත්ත්වය වෙළඳසැල්, රජයේ කාර්යාල, පාසල් සහ බැංකු වසාදමා තිබිණි.
 
කල්මුණ උතුර ප‍්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් බල ප‍්‍රදේශයේ පවුල් 37,000ක් පමණ ඔවුන්ගේ ආර්ථික හා ජීවන සුභ සිද්ධිය උදෙසා මෙම කාර්යාලයට ඉඩම් සහ මූලය බලතල පවරා පරිපාලන කටයුතු බලාත්මක කර  මහලේකම් කාර්යායක් බවට පත් කරදෙන වසර ගණනාවක් විවිධ සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලීම් කර තිබිණ. 
 
එම ඉල්ලීම ඉටුකරන ලෙස රජයට බල කරමින් ඉකුත් 16 දින එම කාර්යාලය ඉදිරිපිට පදික වේදිකාවේ මාරාන්තික උපවාසයක්ද ආරම්භ කර තිබිණි.