(මහනුවර විශේෂ චමිල් රූපසිංහ)

පිළිමතලාව නගරයේ පිහිටා ඇති ඔරලෝසු කණුව කඩා ඉවත් කිරීමට එරෙහිව යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රිවරු පිරිසක් අද (21) කලුකොඩි දමා ඊට විරෝධය දැක්වූහ.

එහිදි අදහස් දැක්වූ යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක චම්පික නිලන්ත මහතා පවසා සිටියේ දිවංගත ජනාධිපති ප්‍රේමදාස මහතා විසින් 1992 දි ඇගලුම් කම්හලක් විවෘත කිරිමේ සිහිවටනයක් ලෙස මෙම ඔරලෝසු කණුව ස්ථාපිත කළ බවයි.

 පිළිමතලාව නගරයේ මාර්ග තදබදය අවම කිරීමට විකල්ප මාර්ගයක් සාදනවා වෙනුවට මාර්ගයේ පසෙකින් ඇති ඔරලෝසු කණුව ඉවත් කිරිමෙන් මාර්ග තදබදය අවම වනවා යන්න පවසා මෙය ඉවත් කළ යුතුබව වත්මන් රජය විසින් දැනුම් දුන්නත් එසේ ඉවත් කිරිම සුදුසු නොවන බව චම්පික නිලන්ත මහතා පැවැසීය.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වූ කඩුගන්නාව නගර සභාවේ සභාපති අමිල වේරගොඩ මහතා පවසා සිටියේ නගර සභාවේ සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ගේ අනුමැතිය මෙම ඔරලෝසු කණුව ඉවත් කිරීම සඳහා ලැබුණු බවත්, මේ සම්බන්ධව සංවර්ධන කමිටුවේ අනුමැතිය පවා ලැබුණු බවත්ය.  

පිළිමතලාව නගර සංවර්ධනය සඳහා ඉදිරියේදී මෙම ස්ථානයට මාර්ග විදුලි සංඥා දමා, පදික වේදිකාවක්ද සකසා පිළිමතලාව නගරයේ මාර්ග තදබදය අවම කිරීමට මෙම ඔරලෝසු කණුව ඉවත් කරන බවද අමිල වේරගොඩ මහතා සඳහන් කළේය.