(හිරාන්  ප්‍රියංකර ජයසිංහ)
 
අලුත උපන් බිළිදියක් උරයක බහා කැලෑවක දමා ගොස් තිබියදි අද (6) පුත්තලම පොලිසිය මැදිහත් වි පුත්තලම මුලික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව නොමේරු ඒකකයට ඇතුළත් කළ බව රෝහල් වෛද්‍ය අධිකාරි සුමිත් අත්තනායක මහතා  පැවසීය.
 
මෙම බිළිදිය පුත්තලම කුරූණෑගල මාර්ගයේ 4 කණුව නාවික හමුදා කදවුර ආසන්නයේ පිහිටි රජයේ රක්ෂිතයේ මාර්ගය ආසන්නයේ දමා ගොස් තිබු බව කියයි.
 
මේ මාර්ගයේ ගමන් ගනිමින් සිටි පුද්ගලයකු කුඩා දරුවෙකු හඬනු ඇසි ඒ ගැන විපරම් කරද්දි බිළිදිය කුඩා උරයක බහා තිබු දැක පොලිසියට දැන්විමට කටයුතු කර ඇති බව කියයි.