(මනම්පිටිය නිමල් ජයරත්න)

පොළොන්නරුව මාදුරුඔය ඉසෙඩ්. ඩී ප්‍රධාන ඇලට අද (14) වීරාන ප්‍රදේශයෙන් වැටුන වන අලියෙකු ජලයේ සැඩපහරට කිලෝමිටර් 3ක් පමණ දුරට ගසාගෙන ගොස් අලියාගේ උත්සාහයෙන් ගොඩ ආ බව වෙහෙරගල වනජිවි කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු සඳහන් කලේය.

වෙහෙරගල වනජිවි නිලධාරින් වන අලියා වැටුණු ස්ථානයට වහා ලඟා වී වන අලියා ගොඩ ගැනීමට උත්සාහ දැරුවද පැය 2ක පමණ කාලයක් වන අලියා වීරාන ප්‍රදේශයේ යකඩ සොරොව්ව අසල සැඩපහරට හසුව සිටි බව එම කාර්යාලයේ සහකාර අඩවි ආරක්ෂක ආර්. ආර්. ශාන්ත මහතා සඳහන් කලේය.

පසුව එම ස්ථානයෙන් ඉසෙඩ්.ඩී ඇලට දමා ඇති යකඩ කම්බි පඩිපෙළක් ඔස්සේ වන අලියා ස්වඋත්සාහයෙන් ගොඩට පැමිණි පසු දඹගහඋල්පත රක්ෂිතයට පලවා හැරීමට කටයුතු කළ බව ශාන්ත මහතා පැවසීය.

මෑත කාලයේ වන අලි විශාල ප්‍රමාණයක් ඉසෙඩ්.ඩී ප්‍රධාන ඇලට වැටිමෙන් පසු වනජිවි නිලධාරින් විසින් ටයර්, දම්වැල්, ලී කොට ඇලට දමා ඉනිමන් ඔස්සේ ගොඩ ගත්තද මෙලෙස තනියම ගොඩට පැමිණි දෙවන අලියා මේ බව හෙතෙම පැවසීය.