(ඡායාරූපය - සම්පත් ප්‍රියනන්දන) 

 

(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙටිටිආරචිචි)

බලන්ගොඩ  ඉඹුල්පේ  අමුපිටිය ප්‍රදේශයේ  ආරම්භ  කිරිමට  යන ගල්  කොරියකට විරෝධය  දක්වමින්  අද (21) දා ප්‍රදේශවාසීහු  පිරිසක් විරෝධතාවයක  නිරත  වුහ.

ආරම්භ කිරීමට යන නව ගල්කොරියට සම්බන්ධයෙන්  එය පරික්ෂා කිරීම  සඳහා  පරිසර  අධිකාරියේ  නිලධාරින්  එම ස්ථානයට පැමිණි  අවස්ථාවේදි  එයට අනුමැතිය  ලබා  නොදෙන ලෙස ඉල්ලා  ප්‍රදේශවාසීහු මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වූහ.

(ඡායාරූප - ලසන්ත නිරෝෂන පෙරේරා)