(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ ඉඹුල්පේ  ප්‍රාදේශිය  ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත්  අලකොළඇල්ල, අමුවතුගොඩ සහ පස්සරමුල්ල යන  ග්‍රාම සේවා වසම්වල නාය යෑමේ අවදානමක්  ඇති බැවින්  පදිංචි ජනතාවට විමසිල්ලෙන් සිටින්නැයි ප්‍රාදේශිය ලේකම් බි.එම්.බි.එම්. ඒ.බටුගෙදර මහතා ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

 
වර්ෂාත්  සමඟ   එම ග්‍රාම සේවා  වසම්වල ස්ථාන කිහිපයක   කණ්ඩිකඩා වැටිම්  සිදුවි  තිබෙන  බවද  ඒ  මහතා පැවසීය.

 
මේ පිළිබඳව ජනතාව  දැනුම්වත්   කිරිමටද  කටයුතු  කර  තිබෙන  බවත්  නාය  අවදානම්   සහිත ග්‍රාම සේවා  වසම් සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය  දැනුම්වත්  කර තිබෙන  බවද  ප්‍රදේශිය ලේකම් වරයා කිය.