(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය සහ  ජයන්ත නානායක්කාර)
 
තම දරුවන් ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර නොගත්තැයි අද(16) පාසල ඉදිරිපිටදී මව්පියවරු විරෝධතාවක නිරතවූහ.
 
විරෝධතාවට සිසුදරුවෝ 28දෙනෙක් ද සහභාගී වූහ.
 
දරුවන් 70දෙනෙකු ජනාධිපති විද්‍යාලයට ඇතුළත් නොකරගනිමින් ඈත පාසල් ලබා දුන් බව කියමින් පසුගිය 13 වැනි දින ද මව්පියවරු විරෝධතාවක් පැවැත්වූහ.
 
දරුවන් 32දෙනෙකුට පාසලක් නැති බව කී මව්පියවරු  මීට බලධාරීන්ගෙන් විසඳුමක් නොලැබුණහොත් මාරාන්තික උපවාසයක් පවත්වන බවද කීහ.
 
මේ වසරේ පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ උත්සවය පාසල තුළ පැවැත්වෙමින් තිබියදී, මෙම විරෝධතාව ඉන් පිටත පැවැත්විණි.