( ප්‍රියානි මංගලිකා )


ඇඳිරිනීතිය හමුවේ අපහසුවට පත්ව සිටි කොබෙයිගනේ ⁣පිරිවෙන් ස්වාමින්වහන්සේලා වෙනුවෙන් දානය සහ වියළි ආහාර ප්‍රදානය කිරීම කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් අද (31) සිදු කෙරිණි.

කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සුරේෂ් වර්නසූරිය මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් සභා නිලධාරීහු පිංකම සිදුකළහ.