(ඉන්දික අරුණ කුමාර)
 
පාපිසි හා රෙදි ආශ්‍රිත ගෘහ අලංකරණ නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයාගැනීමේ දී ගැටලු රැසකට මුහුණපෑමට සිදුව ඇතැයි නාඋල පාපිසි නිෂ්පාදනයෙහි නිරත කාන්තාවෝ කියාසිටිති.
 
මහනුවර වැනි ඉතා දුර බැහැර ප්‍රදේශවලින් කැපුම් රෙදි මිලදී ගතයුතු බවත්, සෙසු නගරවල පවතින රෙදි අධික මිල ගණන් යටතේ අලෙවි වන බවත් ඔවුහු කියති. ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ රෙදි මිලදීගැනීමට වැය වූ මුදල සැලකීමේදී නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමෙන් ලැබෙන ලාභය ඉතා අඩු මුදලක් බව ද එම කාන්තාවෝ පවසති.
 
මැහුම් සඳහා වැයවන විදුලිය හා ශ්‍රමය වෙනුවෙන් හෝ ලාභයක් නොමැතිව, නාඋල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පමණක් එවැනි නිෂ්පාදන ආශ්‍රිතව 100කට ආසන්න කාන්තා පිරිසික් සිටිති.
 
මාතලේ හා දඹුල්ල නගරවලින් පහසු මිලට සිය නිෂ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසන්නේ නම් මැහුම් කටයුතු බාධාවකින් තොරව කරගෙන යා හැකි බව කාන්තාවෝ පවසති.
 
නිසිපරිදි අමුද්‍රව්‍ය පවතින්නේ නම් සිය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඉළ නැංවීම සඳහා එය පිටිවහලක් වන බව ඔවුහු කියාසිටිති.