(සනත් ගමගේ)
 
අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2020 අයවැය කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද  17 කින් අද(14) සම්මතවිය.
 
අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති දර්ශන සංජීව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාසික සභා රැස්වීම (14) පැවැත්විණි. මෙහිදී 2020 අයවැය කෙටුම්පත සභාපතිවරයා සභාවට ඉදිරිපත් කළේය.
 
අයවැයට පක්ෂව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සභිකයෝ  ඡන්ද 22 ක් ලබාදුන් අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සභිකයෝ විපක්ෂව ඡන්ද 5 ක්  ලබාදුන්හ.
 
අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බලය යටතේ පවතින සභාවකි. ශ්‍රී ලංකා ‍පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සභිකයින් 17 කුද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සභිකයින් 6 දෙනෙකුද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සභිකයින් 5 දෙනෙකුද,  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වෙනුවෙන් සභිකයින් 3දෙනෙකුද වශයෙන් සභිකයෝ 31 දෙනෙක් සිටිති.
 
අයවැය ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ දි සභාවේ සභිකයෝ 9  දෙනෙක් සභාවේ නොසිටියහ.