(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)

රත්නපුර නගරයේ මුවගම පාලමට ඉහළින් කළු ගඟේ ඉවුරට ගොඩනැගිලි වලින් කඩා ඉවත්කළ කොන්ක‍්‍රීට්, හුණු මිශ‍්‍ර බදාම ද්‍රව්‍ය, ලී, කඩදාසි, ප්ලාස්ටික්, ඉටිකොළ වැනි නොදිරන අපද්‍රව්‍ය ටිපර් පිටින් ගෙනත් දැමීම හේතුවෙන් කළු ගඟේ ජලය දැඩි ලෙස අපවිත‍්‍ර වන බව ප‍්‍රදේශවාසීහූ පෙන්වා දෙති.

සති අන්තයේ සහ නිවාඩු දිවනවල මෙම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම වැඩිපුර සිදුකරන බව පෙන්වා දෙන අවට වැසියන් ඇතැම් දිනවල රාත‍්‍රී කාලයේත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන බවද කියති.

එසේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කළ සමහර තැන්වල ලී වැටවල් ද ගසා ඇති ආකාරයක් ඈතට පෙනේ. රත්නපුර මහ රෝහලට පානීය ජලය ලබාගන්නා ස්ථානය ද පිහිටා ඇත්තේ මෙම අපද්‍රව්‍ය ගඟට බැහැර කරන ස්ථානයට පහළිනි.

කළු ගඟට අබලි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරිම නැවැත්වීමට වහාම පියවර ගන්නැයි මහජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.