(ජී.ඩබ්ලිව්.කේ.ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)
 
විවිධ ආකාරයෙන් ආහාර පනතේ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළ ඉමදුව නගරයේ සුපිරි වෙළඳසැල් දෙකක් ඇතුළු වෙළඳසැල් 8 ක් සඳහා අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට අද(27) මහජන පරීක්ෂකවරු කටයුතු කළහ.
 
ඉමදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ සහාය ඇතිව කළ පරීක්ෂාවකදී මෙම වෙළඳසැල් හඳුනාගෙන තිබේ.
 
කල් ඉකුත්වූ ආහාර විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශය කිරීම, මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර තබාගැනීම, එකම ශීතකරණයේ මස්මාංශ සමග අයිස් ක්‍රීම් වැනි ආහාර ගබඩා කිරීම, ලේබල් රෙගුලාසි උල්ලංඝණය කිරීම වැනි වැරදි සම්බන්ධයෙන් මෙම වෙළඳසැල්වලට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ.
 
මීට අමතරව  පරිශ්‍ර නිසි ලෙස පිරිසිදුව සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව  තබා නොගැනීම යන වැරදි සම්බන්ධයෙන්ද මෙම නඩු පැවරීම කර තිබේ.