(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)
 
අක්මීමන ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සංවිධායකවරයා වශයෙන් අක්මීමන ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති අනිල් ප්‍රියදර්ශන මහතා පත්කළ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නායක හා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මහතා පැවසීය.
 
ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ කටයුතු සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා  මෙම පත්වීම කළ බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළේය. ‘අපි ශ්‍රී ලංකා’ සමුළුවට  සහභාගී වූ  ආසන සංවිධායකවරුන් වෙනුවට එම ආසනවලට වැඩබලන සංවිධායකවරුන් පත්කිරීමට  ඉකුත් 5 වැනි දින රැස්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  මධ්‍යම කාරක සභාවේදී තීන්දුවක් ගත් බවද නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළේය.
 
විනය පරීක්ෂණ පවත්වා  සමුළුවට සහභාගී වූ ආසන සංවිධායකවරුන් එම ධුරවලින් ඉවත් කිරීමෙන් පසු  ඉදිරියේදී අනිල් ප්‍රියදර්ශන මහතාට  අක්මීමන ආසනයේ වැඩබලන  සංවිධායක ධූරය වෙනුවට ස්ථිර සංවිධායක ධුරය ලබාදෙන බවද  ෂාන් විජේලාල්  ද සිල්වා මහතා  වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.
 
 අක්මීමන ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා  වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන දකුණු පළාත් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති  නීතීඥ යු.ජී.ඩී. ආරියතිලක මහතා වෙනුවට එම ආසනයේ වැඩ බැලීම සඳහා අනිල් ප්‍රියදර්ශන මහතා පත්කර ඇත.  ආරියතිලක මහතා ‘අපි ශ්‍රී ලංකා’ සමුළුවට ද සහභාගී විය. ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මහතාගේ නිර්දේශ මත මෙම පත්වීම සිදුකර තිබේ.