(ඩී.ජී.සුගතපාල)
 
අධිකරණය මගින් ධීවර කටයුතුවල යෙදීම තහනම් කර තිබූ බහුදින යාත්‍රාවක් ධීවර කටයුතුවල යෙදී සිටියදී ධීවරයින් හත්දෙනෙකු සමඟ අද (05) නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ගාල්ල වරාය වෙත ගෙනන ලදී.
 
“තනූජ 3“ නමැති මෙම ධීවර යාත්‍රාව  නීත්‍යානුකූල බලපත්‍රයක් නොමැතිව ධීවර කටයුතුවල යෙදීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් තහනම් නියෝගයක් පනවා තිබියදී එම තහනම නොතකා පසුගිය 25වන දින ගාල්ල ධීවර වරායෙන් මුහුදු ගොස් තිබිණි.
 
මුර සංචාරයේ යෙදී සිටි දක්ෂිණ නාවික හමුදා කඳවුරේ නාවිකයින් පිරිසක් කරන ලද සෝදිසියකදී මෙම බහුදින යාත්‍රාව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
 
ධීවරයින් සහ යාත්‍රාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වරාය පොලිසිය වෙත බාර දීමට නියමිතය.