(අංජුල මහික වීරරත්න)


පසුගිය 26 වැනි  සිකුරාදා රාත්‍රියේ අරලියගහ මන්දිරයේ  ආණ්ඩුපක්ෂ  මන්ත්‍රී කණඩායම් රැස්වීමට පැමිණ ජනාධිපති කළ දේ  නීතී විරෝධි යැයි   පැවසු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා දැන්  ඇමැතිවරයකු ලෙස දිවුරුම් දී ජනපතිට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්නට හැකි යැයි  පැවසීමෙන්ම  මෙම කුමන්ත්‍රණයේ ස්වරූපය තේරුම්ගත හැකි බව  එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැද කොළඹ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා අද පැවසීය.


මරදානේ  ගණිකා වෘත්තියේ යෙදීම  මීට වැදගත් බව කී මන්ත්‍රීවරයා නීතී වෘත්තිය මෙතරම් හෑල්ලුවට ලක් කරන්නට එපා  යැයි ද කීය.

කොළඹ අරලියගහ මැඳුරේදී  මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්විණි.