(රංජන් කස්තුරි)

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් සකස් කර තිබේ.

පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇති මෙය විසි එක්වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ විසිදෙවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ලෙස නම්කර ඇති එම පනත් කෙටුම්පත් දෙක මේ වනවිට රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකර තිබේ.

මැතිවරණයකදී දේශපාලන පක්ෂයකින් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමකින් අපේක්ෂකයන් තෝරාපත්වීම සඳහා දැනට තිබෙන මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 5 ක ප්‍රතිශතයක් ලබාගත යුතුය යන නියමය සියයට 12.5 දක්වා වැඩි කිරීම 21 වැනි සංශෝධනයෙන් යෝජනා කර තිබේ.