(රවීන්ද්‍ර විරාජ් අභයසිරි)

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 12 ක් සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නාම යෝජනා බාරදීම  මාතලේ දිස්ත්‍රික් තේරිම්භාර නිළධාරී ඩි පි ඩි කුමාරසිරි මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී  අද (20) සිදු කැරිණි.