(අමල් වික්‍රමරත්න)
 
පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ගාල්ල මහ නගර  සභාව සඳහා නාම යෝජනා  බාරදීම  අද (21) ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දි සිදුකැරිණි.

 මේ සඳහා වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ ඔහුගේ ආධාරකරුවන් මේ අවස්ථාවට එක් වුහ.