(මනෝජ් හර්ෂික)

ශාරීරික දඬුවම් හෙවත් කෝප්‍රල් පනිශ්මන්ට් පාසල් තුළ තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය නීති ගෙන ඒමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් සිටින බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සඳහන් කරයි.

6 ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා පාසල් විෂය මාලාවට නීති අධ්‍යාපනය එකතු කිරීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් කියයි.

නීතිය නොදැනීම නිදහසට කරුණක් නොවන බවත් නීතිය නොදැනීම නිසා නොයෙකුත් අපරාධ හා ප්‍රශ්න රාශියක් සිදුවන බවත් දරුවන්ගේ යහපත සඳහා මේ ලෙස කටයුතු කරන  බවත් අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.