(ඩයනා උදයංගනී)

මාළඹේ සහ කොළඹ කොටුව අතර ඉදිකිරීමට නියමිත සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා වන ණය ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී අද (11) සිදු කෙරිණි.

මේ යටතේ  ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1850ක ණය මුදලක් ජපානයේ ජයිකා ආයතනය විසින් මෙරට රජය වෙත ලබාදෙන අතර, එහි පොලිය සියයට දශම එකකි.

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස් සමරතුංග මහතා මේ සඳහා අත්සන් තැබීය.

දිනෙන් දින ඉහළ යන මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක් ඉදිකෙරේ.

මෙහි ඉදිකිරීම් 2024 වසර වනවිට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එම මාර්ගය දුම්රිය නැවතුම් පොළවල් 16කින් සමන්විතය.

මාළඹේ සිට කොටුව දක්වා විනාඩි 32කින් ගමන් කිරීමට මගීන්ට මෙමගින් අවස්ථාව සැළසෙනු ඇතැයි මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.