(ඩයනා උදයංගනී සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

පාර්ලිමේන්තුවේ බිම් මහලේ සහ පළමු මහලේ බිමට අතුරා ඇති පිඟන් ගඩොල් පිරිසිඳු කිරීමට වැරදි ද්‍රව්‍යයක් යෙදීමෙන් එය දැඩි ලෙස ලිස්සායාමේ ස්වභාවයක් ඇතිව තිබේ.

මේ හේතුවෙන් ඊයේ (20) සහ අද (21) දිනවල එහි ලිස්සා මන්ත්‍රීවරයකු ඇතුළු 11 දෙනෙකු වැටී ඇත.

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීය වන තුරු එය පිරිසිඳු කළත් ලිස්සායාමේ ස්වභාවය ඉවත් වූයේ නැතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

මේ හේතුවෙන් දැඩිව ලිස්සීම සිදුවන ස්ථානවල ඒ බව සඳහන් පුවරු තැබීමට හා ලණු ඇද එම ප්‍රදේශ ආවරණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සේවකයින් කටයුතු යොදා තිබිණි.