නීතිවිරෝධී මත්පැන් සම්බන්ධ පැමිණිලි වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව හෙට(19) සිට 1913 යන දුරකතන අංකය හඳුන්වාදෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.
 
සතියේ සෑම දිනයකම පැය 24පුරා මෙම අංකය ක්‍රියාත්මක බවද, දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් නීතිවිරෝධී මත්පැන් සම්බන්ධ පැමිණිලි දැනුම්දිය හැකි බවද අමාත්‍යංශය කියයි.
 
(ඩේලි මිරර් ඇසුරිනි)

(16844)