(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ධීවර කටයුතුවලදී අනතුරට පත්වන ධීවර යාත‍්‍රාව වෙනුවට නව යාත‍්‍රාවක් මිලදී ගැනීමට වැය වන මුදලින් 50% ක මුදලක් සහනාධාරයක් ලෙස ලබා දෙන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පැවැසීය.

අඩි 55 ක ධීවර යාත‍්‍රාවක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලබාදෙන 50% සහනාධාරයට අමතරව  මෙම සහනාධාරය ලබාදෙන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ධීවර පවුල් වෙනුවෙන් සහන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම පිළිබඳ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේදී අද (22) පැවති සාකච්ඡාවේදී ඔහු මේ බව පැවැසීය.

ධීවර පවුල් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගන්නා බවත් සඳහන් කළ ඒ මහතා ඉදිරියේදී ධීවරයන්ට සහන සැලසීමට විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කරන  බවද එහිදී පැවැසීය.

මෙම වැඩපිළිවෙළ කඩිනම් කිරීම සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.